Historie PDF Print E-mail 
První písemné zmínky o obci se datují od 13. století. V historickém záznamu z roku 1397 je obec označena jako Lhota Kunšova. Toto pojmenování se neudrželo a obci se dostalo názvu podle polohy - Zářecká (za řekou), neboť Severozápadní hranice katastru tvoří řeka Tichá Orlice. V údolí Řeky Tiché Orlice se dále nachází osada Hradníky, která získala název PODLE  hradu , jenž stával na strmém svahu primo nad tokem řeky.

Ve středu obce stojí kaplička s věžičkou pro zvon, postavená v roce 1862. Zvon, kterým bylo poprvé zvoněno v roce 1866 odvezli Němci za druhé světové války (dnes v obci zvoní zvon nový, ovládaný elektrický pohon). V roce 1893 byl nákladem občanů postaven ve středu obce kříž Božích muk, v současné době je přemístěn do prostoru vedle kapličky.
Ptakoještěr


Zajímavostí je, že roku  1880 zde byly v přilehlém lomu objeveny zkameněliny jediného známého českého ptakoještěra , druhu Ornithocheirus hlavatschi, což znamená jediný dosud známý  ptakoještěr z území České republiky. Byl objeven náhodně roku  1880 v lomu u  Zářecké Lhoty . Nález vyrábí z vrstev svrchnokřídového stáří (období  turonu ) a jde o neúplnou kostru přední končetiny (křídla) malého pterosaura. Celkově bylo objeveno šest kůstek o délce 42 cm. Rozpětí křídel zvířete činilo jen asi 1 - 1,5 m.


Původně byl nález popsán profesorem  Antonínem Fričem v časopisu Vesmír (č. 20, roč.  1881 ) jako prapták pod jménem Cretornis hlaváči. Teprve po písemné konzultaci s britským paleontologem HG Seeleym byla později (v roce  1905 ) rozeznána příslušnost k pterosaurům rodu  Ornithocheirus . Druhové jméno "hlavatschi" (v originále "hlaváči") odkazuje na choceňského lékárníka a sběratele fosílií Františka Hlaváče, který na nález upozorňuje Friče. Největší druhy tohoto rodu dosahují obřích rozměrů (rozpětí křídel přes 12 metrů), O. hlavatschi však patřil mezi menší druhy. Dnes jsou vzácné zkameněliny jediného našeho pterosaura uloženy v  Národním muzeuPraze . Existují také nepotvrzené informace, že podobné kosti (snad také pterosauří) byly ještě před tímto objevem nalezeny a na jiných místech v okolí lomu, později se však ztratily

Ptakoještěři vznikli koncem triasu z thekodontních předků a byli velmi úspěšní po dobu asi 120 milionů let. Nejsou potřeba (Sordes pilosus) byli teplokrevní. Stačili se vyvinout do rozměrů menšího letadla (tyč Quetzalcoatlus až 18 m. V rozpětí křídel) a první opravdovou konkurenci potkali až do konce porotu, kdy vznikli ptáci, zdatnější a vytrvalejší letci. Všichni ptakoještěři vymřeli koncem křídy. Z našeho území známý jediný jedinečný nález od Zářecké Lhoty u Chocně z roku 1880, který byl popsán jako Ornithocheirus hlavatschi. Nález tvoří šest kůstek přední končetiny (křídla) o celkové délce 42 cm. Rozpětí křídel pterosaura bylo asi 1 - 1,5 m. Dnes je vzácná fosílie uložena v Národním muzeu v Praze.


Z roku 1880 samostatně vyberte nález ptakoještěra - Ornithocheirus hlavaci. V lomu nedaleko Zářecké Lhoty u Chocně vyberte kdykoli místní lékárník úlomky, které A. Frič popsal jako prst, zápěstní, lokální a ramenní kosti „ptáka choceňského“. Až při pozdější revizi byly pozůstatky přeloženy k ptakoještěrům. Na dlouhou dobu se jednalo o jediné pozůstatky létajících ještěr, teprve v nedávné době byly nalezeny úlomky zubů, které patří také ptakoještěrům.