Úřední deska 2021 PDF Print E-mail

15.12. Výpis z jednání zastupitelstva

15.12 . Rozpočet na rok 2022

15.12. Rozpočtový výhled na roky 2023–2027

15.12 . Rozpočtové opatření č.6 / 2021

10.12. Vyhláška o systému odpadového hospodářství

10.12. Vyhláška o poplatku za odpady

24.11. Pozvánka na zastupitelstvo

19.11. Návrh rozpočtu obce na rok 2022výkaz FIN2-12,  rozpočet 2021

19.11. Návrh rozpočtu Mikroregionu Vysokomýtsko

19.11. Návrh rozpočtového výhledu na roky 2023–2027

19.11. Návrh rozpočtu Mikroregionu Vysokomýtsko

22 .9. Oznámení voličům místě a době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

22 .9. Výpis z jednání zastupitelstva

20. 9. Rozpočtové opatření č.5 / 2021

15. 9.  VV OOP Lesní hospodářství

14. 9. D atum prvního zasedání OVK

14. 9. Rozpočtové opatření č.4 / 2021

 8.9. Pozvánka na zastupitelstvo

24 .8. Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků

23.8. UZSVM - Pozemky s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

11. 8. Nabídka pozemku k pronájmu KN 153/2

23 .6. Rozpočtové opatření č.3 / 2021

23.6. Závěrečný účet obce za rok 2020přílohy

23 .6. Rozpočtové opatření č.2 / 2021

23.6. Výpisy z jednání zastupitelstva

16.6. Závěrečný účet Mikroregionu Vysokomýtsko

 9.6. Pozvánka na zastupitelstvo

30.5. Národní plán povodí Labe

26.5. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 + přílohy

19.5. VPS - Kabel NN, Hradníky

19.5. Uzavírka silnice Brandýs n./O - Oucmanice

31.3. Výpisy z jednání zastupitelstva

31 .3. Z měna rozpisu rozpočtu č.1

24.3. OOP - mistní komunikace - přechodná úprava provozu

24.3. Pozvánka na zastupitelstvo

10.3. Záměr pronájmu pozemku_MP

10.3. Záměr prodeje pozemků_SÚS

10.3. Výpisy z jednání zastupitelstva

24.2. Pozvánka na zastupitelstvo

24.2. UZSVM - Pozemky s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

  3.2. Nabídka koupě pozemku p.č. 153/2

27.1. Rozpočtové opatření č.5 / 2020

13.1. Veřejná vyhláška, OOP, Stanovení přechodných úprav provozu na silnicích