Úřední deska 2021 Print

31.3. Výpisy z jednání zastupitelstva

31.3. Změna rozpisu rozpočtu č.1

24.3. OOP - mistní komunikace - přechodná úprava provozu

24.3. Pozvánka na zastupitelstvo

10.3. Záměr pronájmu pozemku_MP

10.3. Záměr prodeje pozemků_SÚS

10.3. Výpisy z jednání zastupitelstva

24.2. Pozvánka na zastupitelstvo

24.2. UZSVM - Pozemky s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

  3.2. Nabídka koupě pozemku p.č. 153/2

27.1. Rozpočtové opatření č.5 / 2020

13.1. Veřejná vyhláška, OOP, Stanovení přechodných úprav provozu na silnicích